MARSELLA VA ORGANITZAR, COM A CAPITAL EUROPEA DE L’ESPORT 2017, UN ESDEVENIMENT DEL PROGRAMA TELETURF

MARSELLA VA ORGANITZAR, COM A CAPITAL EUROPEA DE L’ESPORT 2017, UN ESDEVENIMENT DEL PROGRAMA TELETURF

A principis del passat mes de desembre, la ciutat de Marsella, com a Capital Europea de l’Esport 2017, va organitzar un esdeveniment emmarcat dins del projecte europeu TELETURF, reunint representants de nombroses entitats públiques i privades europees que mantenen relació amb l’esport en general i amb la gespa artificial, el manteniment i la formació en particular.

El perfil d’estes entitats i organitzacions va ser prou heterogeni i complementari, estant presents gestors públics i privats, fabricants, empreses de manteniment, laboratoris especialitzats i entitats formatives.

La cita va servir per a explicar el projecte TELETURF i el treball realitzat fins a la data, amb l’objectiu de poder obtindre una validació externa del mateix a través de les opinions dels assistents a este important fòrum tècnic.

Durant l’exposició del projecte, es van explicar els objectius principals del mateix que consistixen a millorar les condicions de seguretat i qualitat en els camps esportius de gespa artificial de tota Europa a través de la millora en el seu manteniment. Açò es pretén aconseguir per mitjà de la millora de la formació dels professionals del sector del manteniment a través d’un curs online.

Per un altre costat també es va exposar tot el treball realitzat fins a la data, en el que s’ha executat una extensa labor d’anàlisi de les necessitats i preferències formatives dels professionals del sector, amb més de cent enquestes realitzades, entrevistes personals, grups de treball interdisciplanars, havent arribat a sumar al projecte l’opinió de professionals de 12 països europeus. Amb tota la informació demanada es va generar una estructura de continguts del curs online que es va exposar també en l’esdeveniment per a poder ser validada de forma externa. Es pot obtindre més informació del projecte en www.teleturf.eu

D’altra banda, es van exposar i van debatre diferents temàtiques entre tots els assistents relacionades amb el manteniment dels camps de gespa artificial, entre les que destaquen el control i avaluació periòdica de les seues propietats, la influència del seu disseny, de quina manera afecten les diferències geogràfiques i climàtiques, o l’afecció de l’ús i utilització en la superfície esportiva. També es van posar en comunes problemàtiques particulars i es van debatre possibles solucions a les mateixes.

Este grup de treball, que es reunirà de manera periòdica per a realitzar el seguiment del projecte, ja va tindre una primera sessió a València el passat 1 i 2 d’abril del 2017 en la reunió de llançament del projecte i la pròxima cita serà a Brussel·les en el Parlament Europeu Al setembre del 2018 on es presentaran els resultats preliminars del projecte.

Finalment es va realitzar una visita de camp a una instal·lació esportiva per a observar diferents tasques de manteniment per maquinària especialitzada i poder comentar-les in-situ.

Tota la informació i coneixement generat va ser de gran qualitat i actualment s’està analitzant per a ser tingut en compte per l’equip tècnic de TELETURF a l’hora de continuar avançant en la generació dels continguts del projecte.

{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}