PRESENTACIÓ OFICIAL EN EL PARLAMENT EUROPEU DEL PROJECTE TELETURF. JORNADA TÈCNICA AMB LA PARTICIPACIÓ D’EXPERTS INTERNACIONALS

PRESENTACIÓ OFICIAL EN EL PARLAMENT EUROPEU DEL PROJECTE TELETURF. JORNADA TÈCNICA AMB LA PARTICIPACIÓ D’EXPERTS INTERNACIONALS

El pròxim 4 de desembre el projecte TELETURF es presentarà oficialment en el Parlament Europeu, amb motiu de la celebració de la Gal·la Europea de l’Esport organitzada per ACES, una de les entitats que forma part del consorci del nostre projecte.

Després de més de tres anys de treball des del primer esborrany del projecte, tot l’esforç realitzat es materialitza en la consecució del principal resultat perseguit: millorar la qualitat i seguretat dels camps esportius de gespa artificial, així com allargar la vida útil dels mateixos. Tot açò es pretén aconseguir mitjançant la millora del manteniment, i per a açò el consorci ha centrat els seus esforços en la creació d’un curs en línia, disponible en quatre idiomes (espanyol, anglès, francès i holandès) i que, de ben segur, no solament va a aconseguir assolir els objectius principals sinó que va a proporcionar beneficis col·laterals com la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi energètic i l’enriquiment i desenvolupament professional dels treballadors del sector del manteniment de gespa artificial.

Durant els últims mesos, el treball s’ha centrat en la generació dels continguts que van a formar part del curs. Aquests continguts han sigut testats mitjançant la creació d’un curs pilot, amb la participació d’alumnes de tota Europa que han contribuït de manera fonamental aportant la retroalimentació necessària per a aconseguir els nivells de qualitat requerits en el projecte.

Amb la satisfacció d’haver complit amb els objectius previstos, arriba el moment de fer la posada de llarg del projecte TELETURF durant dues jornades que es duran a terme a Brussel·les, els dies 4 i 5 de desembre, amb una agenda repleta d’esdeveniments que posaran el colofó a aquesta aventura que va començar a l’abril de 2016.

El dimarts 4 de desembre, en la Gal·la Europea de l’Esport que se celebrarà en el Parlament Europeu, es farà la presentació oficial del projecte TELETURF que serà a càrrec del tècnic investigador D. Sergio Puigcerver Palau i del Director General del consorci, D. Enrique Orts López. Així mateix, la televisió del Parlament realitzarà una entrevista a aquest últim, en qualitat de màxim responsable del projecte, en la qual s’avaluaran els resultats obtinguts i els passos previstos per a l’explotació del mateix en el futur.

D’altra banda, el 5 de desembre, en l’edifici situat al 14b Rue de la Science (Room Franckfurt), de Brussel·les,  tindrà lloc una jornada tècnica en la qual es mostraran els resultats del projecte a una variada audiència formada per gestors d’instal·lacions esportives (tant públiques com a privades), fabricants de gespa artificial i organismes internacionals vinculats al projecte. Es tractarà d’un fòrum d’experts en el qual s’intercanviaran idees de la situació actual del sector i es valoraran les oportunitats i millores en aquest àmbit que pot proporcionar el projecte TELETURF.

L’agenda d’aquest esdeveniment és la següent:

Technical Presentation Project Results

Technical Presentation Project Results

Aquest mateix dia, una vegada finalitzada aquesta reunió tècnica, el consorci durà a terme una reunió de treball per a abordar la informació arreplegada durant l’esdeveniment, planificar la futura explotació del mateix i coordinar totes les labors administratives necessàries per a tancar el projecte amb la Unió Europea.

En definitiva, esperem que tots aquests actes suposen un punt i seguit en el cicle de vida del projecte, ja que TELETURF es va a convertir en una eina útil i innovadora i que, de ben segur, proporcionarà els valuosos beneficis anteriorment comentats.

{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}