ANTECEDENTS

Entre l’àmplia gamma d’actors que participen en l’exercici de l’activitat esportiva, les persones que participen en el manteniment juguen un paper important tenint en compte que la influència econòmica d’esta activitat en el cost total de la instal·lació, ronda el 15% per a herba artificial (Rachel Simon, Anàlisi dels impactes del granulat de cautxú en aplicacions de gespa artificial, Universitat de Califòrnia, Berkeley). FIFA posa en relleu la importància d’un manteniment apropiat quan es referix a les infraestructures de camps de futbol. L’impacte econòmic que això suposa es basa en el fet que el cicle de vida del camp de gespa sintètica es puga incrementar i s’aconseguisca la recuperació de la inversió corresponent de la inversió.

Assegurant un manteniment òptim del camp de futbol també s’assegurarà la longevitat i la seguretat per damunt del seu període de vida útil estimada, així com un millor rendiment de joc i un bon aspecte. D’altra banda, els fabricants de gespa artificial i instal·ladors per a garantir el període de garantia requerixen un manteniment adequat, així com la FIFA i altres federacions esportives per a mantindre la seua certificació.

En este sentit, les habilitats adequades són necessàries per a organitzar i dur a terme les tasques de manteniment en els camps de futbol d’una manera òptima per a garantir l’eficiència de tots els recursos i millors resultats.

Com a conseqüència, alguns esforços han de dirigir-se a oferir millors ferramentes de formació amb este fi que comprén una àmplia gamma d’usuaris de destí.

OBJECTIUS

El principal objectiu del projecte és millorar les condicions de seguretat i qualitat en els camps de gespa artificial així com allargar la seua vida útil, tot això a través de la millora del seu manteniment.

Per a això, el projecte pretén investigar i augmentar el coneixement sobre el manteniment d’estos camps i poder distribuir este coneixement entre tots els professionals europeus del manteniment d’este tipus d’infraestructures a través de la creació d’un curs online gratuït en quatre idiomes (anglés, francés, holandés i castellà).

A més d’este objectiu principal es pretenen aconseguir altres objectius associats com la reducció d’emissions contaminants i l’estalvi energètic a causa de la reducció de la producció de paviments de gespa artificial i la reducció dels costos de renovació. També es planeja aconseguir millorar la professionalització dels treballadors del sector econòmic del manteniment de les instal·lacions esportives. Tots estos beneficis estan directament associats amb les polítiques europees.

 

S’estima que amb este projecte es pot arribar a aconseguir un estalvi econòmic amb la reducció dels costos de renovació de camps degut a la prolongació de la seua vida útil d’aproximadament 750 Milions € anuals en tota la Unió Europea.

PRESSUPOST

147.550 € finançat de manera íntegra per fons europeus.

DURACIÓ

Es va a desenrotllar en un termini de dos anys, des de gener del 2017 fins a desembre del 2018

RESULTAT

Curs online gratuït en quatre idiomes (anglés, francés, holandés i castellà).

ESDEVENIMENTS

REUNIÓ DE LLANÇAMENT 6 i 7 de Abril (València)

El consorci es va reunir per primera vegada i va discutir sobre com començar a implementar el projecte. També es van realitzar diverses visites tècniques a alguns camps de gespa artificial en els jardins del Túria mantenint xicotetes reunions amb els responsables del manteniment per a obtindre informació per al projecte.

REUNIÓ TÈCNICA INTERMÈDIA FINALS DE 2017 (MARSELLA)

Se celebrarà en la ciutat de Marsella a finals del 2017 una jornada tècnica amb la presència d’experts en manteniment de gespa artificial. A més s’aprofitarà per a realitzar la difusió i validació dels primers progressos en el projecte. Al mateix temps el consorci es reunirà per a discutir sobre l’avanç del projecte.

PRESENTACIÓ DE RESULTATS SETEMBRE 2018 (BRUSSEL·LES)

Es presentarà en el Parlament Europeu de Brussel·les un avanç dels resultats preliminars del projecte comptant amb l’enorme rellevància i difusió que este marc li conferirà.

TASQUES, PRODUCTES INTEL·LECTUALS RESULTATS

El resultat final del projecte serà un un curs online en 4 idiomes (francés, anglés, holandés i castellà)sobre manteniment de camps de gespa artificial. El contingut d’este curs estarà disponible de forma gratuïta en la plataforma de resultats de projectes europeus.curs online en 4 idiomes sobre manteniment de camps de gespa artificial. El contingut d’este curs estarà disponible de forma gratuïta en la plataforma de resultats de projectes europeus.

Però altres d’este resultat final, estan planejades realitzar una sèrie de tasques i obtindre productes intel·lectuals intermedis durant el desenrotllament del projecte.

METODOLOGIA DE TREBALL
Formació de grups de discussió d’experts en cada país del consorci
Realització d’enquestes a professionals del sector del manteniment en tota la Unió Europea
Generació i validació de continguts
Creació i validació d’un curs pilot online en Anglés.
Implementació de millores i canvis i traducció del curs a la resta d’idiomes.
EL PROJECTE COMPTARÀ TAMBÉ AMB:
Un pla de Qualitat
Un pla de Difusió
Un pla d'Explotació
Union Europea

El Projecte TELETURF està liderat i coordinat per la Fundació Esportiva Municipal, finançat per la Unió Europea, i en ell participen a més un consorci de set entitats de distints països.

{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}