PROJECTE Teleturf

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, coordina el Projecte TELETURF inclòs en la convocatòria de la Unió Europea denominada ERASMUS+ per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

L’objectiu principal consistix a poder millorar les condicions de seguretat i qualitat dels camps esportius de gespa artificial, així com allargar la seua vida útil, tot això a través de la millora del seu manteniment.

Per a això, el projecte pretén investigar i augmentar el coneixement sobre el manteniment d’estos camps i poder distribuir este coneixement entre tots els professionals europeus del manteniment d’este tipus d’infraestructures a través de la creació d’un curs online gratuït en quatre idiomes (anglés, francés, holandés i castellà). Qualsevol professional o entintat interessada a realitzar o participar al curs on-line pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: teleturf@fdmvalencia.es

OBJECTIU

Investigar i augmentar el coneixement sobre el manteniment dels camps.

PRESSUPOST

147.550 € finançat de manera íntegra per fons europeus.

DURACIÓ

Es va a desenrotllar en un termini de dos anys (2017-2018)

RESULTAT

Curso online gratuït en quatre idiomes (anglés, francés, holandés i castellà).

El Projecte TELETURF està liderat i coordinat per la Fundació Esportiva Municipal, finançat per la Unió Europea, i en ell participen a més un consorci de set entitats de distints països.

{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}